Jihomoravský krajský atletický svaz

Kontakty

Korespondenční adresa

Jihomoravský krajský atletický svaz
Vídeňská 470/9
639 00 Brno – Štýřice

IČ: 70920435
Právní forma: pobočný spolek
Číslo účtu: 27-7487750277/0100

kotyza

Předseda JmKAS

Mgr. Petr Kotyza

+420 606 333 997
kotyza@fsps.muni.cz

Členové výboru

Mgr. Zbyněk Chlumecký

+420 777 604 585
zbynek.c@seznam.cz

Mgr. Lukáš Lípa

+420 730 553 944
atletnej1@seznam.cz

Luboš Stloukal

+420 606 747 161
stloukal@lsfacility.cz

Ondřej Ellinger

+420 724 979 247
info@atletikablansko.cz

Soutěžní komise

Předseda soutěžní komise

Mgr. Zbyněk Chlumecký

+420 777 604 585
zbynek.c@seznam.cz

Členové komise

Gabriela Ellingerová

+420 606 543 657
info@atletikablansko.cz

Petr Flanderka

+420 606 658 803
pflanderka@atletika.cz

Ondřej Ellinger

+420 724 979 247
info@atletikablansko.cz

Jan Dvořák

+420 777 892 442
dvorak.jan.sps@gmail.com

Zbyněk Háder

+420 702 204 306
reditel@zsvestonice.cz

Komise rozhodčích

Předseda JmKAS

Mgr. Zbyněk Chlumecký

+420 777 604 585
zbynek.c@seznam.cz

Předseda JmKAS

Mgr. Lukáš Lípa

+420 730 553 944
atletnej1@seznam.cz

Předseda JmKAS

Mgr. Petr Kotyza

+420 606 747 161
stloukal@lsfacility.cz

Předseda JmKAS

Mgr. Zbyněk Chlumecký

+420 777 604 585
zbynek.c@seznam.cz

Předseda JmKAS

Mgr. Lukáš Lípa

+420 730 553 944
atletnej1@seznam.cz

Předseda komise rozhodčích

Ing. Jindřich Šálek

+420 724 052 975
salekj@gmail.com

Členové komise

Člen komise

Malíková, Miroslava

+420 605 739 294
mirka.malikova@seznam.cz

Člen komise

Trojanec, Marek, Ing.

+420 605 405 392
m.trojanec@seznam.cz

Člen komise

Mikulič, Zdeněk, Mgr.

+420 776 366 760
mikuzd@email.cz

Člen komise

Juránek, Martin, Mgr.

+420 732 911 189
mjuranekg@gmail.com

Ostatní kontakty

revizor JMKAS

Karel Walter

+420 775 720 138
info@trackandfield.cz

Statistik JMKAS

Ladislav Zouhar

+420 608 874 235
zouha@volny.cz

manažer Českého atletického svazu pro jižní Moravu

Petr Flanderka

+420 606 658 803
pflanderka@atletika.cz

Trenér SCM 1

Alena Nezdařilová

+420 602 813 971
anezdarilova@atletika.cz

Trenér SCM 2

Jiří Hajzler

+420 702 174 796
jhajzler@atletika.cz

Zápisy z jednání a ostatní dokumenty

Valná hromada 2024 – Revizní zpráva

Valná hromada 2024 – Zápis z valné hromady

Valná hromada 2024 – Zpráva o činnosti 2023

Valná hromada 2024 – Zpráva o hospodaření

Valná hromada 2024 – Usnesení návrhové komise VH

Zápis z jednání VV JMKAS

Zápis z oponentur ČPTM 2023– Jihomoravský kraj

Zápis VV JMKAS – 3/2023 ze dne 31. 10. 2023

Zápis z jednání výboru ze dne 29. 3. 2023

Zápis z jednání výboru ze dne 3. 1. 2023

Zápis z jednání výboru JmKAS ze dne 18.10.2021

Zápis VH 2022

Příloha VH 2022 – Revizní zpráva

Příloha VH 2022 – Usnesení návrhové komise

Příloha VH 2022 – Zpráva o hospodaření

Zápis z jednání výboru ze dne 15. 3. 2022

Daňové přiznání za rok 2021

Zápis z jednání výboru ze dne 20. 1. 2021

Zápis oponentur ČPTM Jmkas

Zápis z jednání výboru zde dne 11.11.2021

Zápis z jednání výboru zde dne 23.9.2021

Zápis z jednání výboru ze dne 13. 4. 2021

Zápisy z jednání a ostatní dokumenty

Zápis z jednání VH 03/2021

Zápis z výboru JmKAS ze dne 23.3.2021

Základní údaje o hospodařené spolku 2020

Revizní zpráva za rok 2020

Zápis z jednání výkonného výboru – Zápis č.1/2021 dne 8. 1. 2021

Zápis z jednání Valné hromady 2020

Jednání výkonného výboru – Zápis č.3 /2019 dne 18.9.2019

Jednání výkonného výboru – Zápis č.2 /2019 dne 30.4.2019

Zápis z jednání náhradní valné hromady ze dne 29.3.2019

Jednání výkonného výboru – Zápis č.1 /2019 dne 29.1.2019

Jednání výkonného výboru – Zápis č. 1/2018 dne 23.2.2018

Jednání výkonného výboru – Zápis č. 3/2018 dne 26.6.2018

Jednání výkonného výboru – Zápis č. 4 /2018 dne 26.9.2018

Partneři JmKAS

Přejít nahoru