Výbor JmKAS

Korespondenční adresa

Jihomoravský krajský atletický svaz
Vídeňská 470/9
639 00 Brno - Štýřice

IČ: 70920435
Právní forma: pobočný spolek
Číslo účtu: 27-7487750277/0100

Ing. Luboš Stloukal

Předseda JmKAS

Mgr. Petr Kotyza

+420 606 333 997
kotyza@fsps.muni.cz

Členové výboru

Člen výboru JmKAS

Mgr. Zbyněk Chlumecký

+420 777 604 585
zbynek.c@seznam.cz

Člen výboru JmKAS

Mgr. Lukáš Lípa

+420 730 553 944
atletnej1@seznam.cz

Člen výboru JmKAS

Jan Pokorný

+420 603 530 390
pokeccc@seznam.cz

Člen výboru JmKAS

Ing. Luboš Stloukal

+420 606 747 161
stloukal@lsfacility.cz

Ostatní kontakty

Revizor

Ing. Karel Walter

+420 775 720 138
walter.karel@seznam.cz

Předseda komise rozhodčích

Ing. Jindřich Šálek

+420 724 052 975
jindrich.salek@eon.cz

Krajský manažer

Petr Flanderka

+420 606 658 803
pflanderka@atletika.cz

Vedoucí trenérka SCM 1

Mgr. Alena Nezdařilová

+420 602 813 971
anezdarilova@atletika.cz

Vedoucí trenér SCM 2

Jiří Hajzler

+420 702 174 796
jhajzler@atletika.cz

Uživatelská podpora AK2

Mgr. Martin Juránek

+420 732 911 189
mjuranekg@gmail.com

Statistik

Josef Šoba

+420 728 782 579
jsoba@c-box.cz

Statistik

Ladislav Zouhar

+420 608 874 235
zouha@volny.cz

Zápisy z jednání a ostatní dokumenty

Zápis VH 2022

Příloha VH 2022 – Revizní zpráva

Příloha VH 2022 – Usnesení návrhové komise

Příloha VH 2022 – Zpráva o hospodaření

Zápis z jednání výboru ze dne 15. 3. 2022

Daňové přiznání za rok 2021

Zápis z jednání výboru ze dne 20. 1. 2021

Zápis oponentur ČPTM Jmkas

Zápis z jednání výboru zde dne 11.11.2021

Zápis z jednání výboru zde dne 23.9.2021

Zápis z jednání výboru ze dne 13. 4. 2021

Zápis z jednání VH 03/2021

Zápis z výboru JmKAS ze dne 23.3.2021

Základní údaje o hospodařené spolku 2020

Revizní zpráva za rok 2020

Zápis z jednání výkonného výboru – Zápis č.1/2021 dne 8. 1. 2021

Zápis z jednání Valné hromady 2020

Jednání výkonného výboru – Zápis č.3 /2019 dne 18.9.2019

Jednání výkonného výboru – Zápis č.2 /2019 dne 30.4.2019

Zápis z jednání náhradní valné hromady ze dne 29.3.2019

Jednání výkonného výboru – Zápis č.1 /2019 dne 29.1.2019

Jednání výkonného výboru – Zápis č. 1/2018 dne 23.2.2018

Jednání výkonného výboru – Zápis č. 3/2018 dne 26.6.2018

Jednání výkonného výboru – Zápis č. 4 /2018 dne 26.9.2018

Partneři JmKAS

Jihomoravský kraj
Město Brno
Český atletický svaz