V souvislosti s epidemií koronaviru se vedení Jihomoravského kraje rozhodlo pozastavit všechny krajské dotační tituly, a to do září letošního roku. O jednotlivých výdajových položkách krajského rozpočtu bude znovu jednat v červnu. Následně pak i s ohledem na další vývoj ekonomické situace bude rozhodovat o jednotlivých investicích, dotačních titulech i individuálních dotacích.

Výbor JmKAS